Skip to content

Explore our products:

nanotecna aerovaku izolacja stropów garażów
AeroGel płyta termiczna

AeroGel płyta termiczna Nanotecna Nanotecna jest firmą specjalizującą się w badaniach, rozwoju i pro…

Ekopłyta termoizolacyjna
Nuh Cement – eco-thermal insulation board

eco-thermal insulation board Innovative façade cladding system In terms of creating comfortable and energy…

decoproyec elewacja 2
Decoproyec – sprayed cork

Decoproyec – Innovative Sprayed Cork for Facades in Poland Introduction In today's…

Aicare rekuperacja urządzenie
Aircare - Point air recuperation

Create a unique atmosphere in your home with BuildCompany: Aircare Point air recuperation Repurchase…

nanoizolacja ściany wewnętrznej
Nanotecna- nanoinsulation

Low Thickness Insulation: Maximizing Energy Efficiency with Nanoinsulation Nanote…

profile aluminiowe
Gunsen - aluminum profiles

Aluminum Profiles: Elevate Your Space With Stylish Precision Transform Your Space…

PETthermal zielona izolacja
PETthermal - green insulation

PETtherm – Innovative green insulation material made from PET bottles PETtherm insulation: In…

BlowerDoor Znaczenie Szczelnej Obudowy Budynku
BlowerDoor - building tightness tester

BlowerDoor - building tightness tester BlowerDoor - Innovative BlowerDoor Measurement System is…

Betopan płyty elewacyjne
Betopan – ventilated facades

Betopan – ventilated facades Betopan extends the life of the building through effective protection against…