Przejdź do treści

Audyt energetyczny w Kielcach – jak obniżyć koszty energii i poprawić efektywność energetyczną?

Audyt energetyczny w Kielcach – jak obniżyć koszty energii i poprawić efektywność energetyczną?

Rozdział 1 . wprowadzenie

Audyt energetyczny to proces analizy zużycia energii w budynkach, zakładach przemysłowych lub instytucjach. Ma na celu zidentyfikowanie obszarów, w których można zaoszczędzić energię, poprawić efektywność energetyczną i obniżyć koszty.

W tym artykule dowiesz się, dlaczego audyt energetyczny jest ważny, jak przebiega taki audyt oraz jakie korzyści może przynieść właścicielom nieruchomości w Kielcach.

Rozdział 2. Czym jest audyt energetyczny?

Audyt ten to szczegółowa analiza zużycia energii w budynkach lub zakładach. Specjaliści analizują dane dotyczące zużycia energii, sprawdzają izolację budynku, efektywność instalacji grzewczych i chłodniczych, oświetlenie, wentylację i wiele innych czynników wpływających na zużycie energii.

Rodzaje audytów energetycznych:

Audyt energetyczny podstawowy – obejmuje ocenę stanu technicznego budynku i instalacji oraz identyfikację obszarów, w których można zaoszczędzić energię.

Audyt energetyczny Kielce podstawowy BuildCompany
Audyt energetyczny podstawowy

Audyt energetyczny rozszerzony – obejmuje dodatkowo ocenę możliwości zastosowania rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Audyt energetyczny Kielce rozszerzony BuildCompany
Audyt energetyczny rozszerzony

Audyt energetyczny inwestycyjny – jest wykonywany w celu oceny opłacalności inwestycji w rozwiązania mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku.

Audyt energetyczny Kielce inwestycyjny BuildCompany
Audyt energetyczny inwestycyjny

Koszt audytu energetycznego:

Koszt audytu energetycznego zależy od jego rodzaju i wielkości budynku. W przypadku budynków mieszkalnych koszt audytu może wynosić od 1200 zł do 3000 zł.

Rodzaj budynkuKoszt audytu (zł)
Mieszkalny1200-3000
Biurowy2000-5000
Produkcyjny5000-10000
Koszty audytu energetycznego

Rozdział 3. Dlaczego audyt energetyczny jest ważny?

Audyt energetyczny jest ważny z kilku powodów:

 • Pomaga zrozumieć, ile energii jest zużywane w danej nieruchomości i gdzie są największe straty. Pozwala to podjąć skuteczne działania mające na celu obniżenie kosztów energii i wprowadzenie bardziej efektywnych rozwiązań.
 • Przyczynia się do ochrony środowiska. Korzystanie z mniejszej ilości energii redukuje emisję gazów cieplarnianych i zmniejsza negatywny wpływ na klimat.
 • Może przynieść właścicielom nieruchomości dodatkowe korzyści, takie jak zwiększenie wartości nieruchomości lub poprawa komfortu użytkowania.

Rozdział 4. Jak przebiega audyt energetyczny?

Przeprowadzenie audytu energetycznego składa się z kilku etapów:

Zbieranie danych – specjaliści zbierają dane dotyczące zużycia energii, charakterystyki budynku i instalacji.

Audyt energetyczny BuildCompany Kielce zbieranie danych
Dane audytu energetycznego

Analiza danych – specjaliści analizują zebrane dane w celu zidentyfikowania obszarów, w których można zaoszczędzić energię.

Audyt energetyczny BuildCompany Kielce analiza danych
Analiza danych audytu energetycznego

Wizja lokalna – specjaliści przeprowadzają wizję lokalną, podczas której sprawdzają stan techniczny budynku i instalacji.

Audyt energetyczny Kielce wizja lokalna BuildCompany
Wizja lokalna audytu energetycznego

Raport z rekomendacjami – na podstawie zebranych danych tworzy się raport z rekomendacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny Kielce raport z danymi BuildCompany
Raport z rekomendacjami audytu energetycznego

Rozdział 5. Korzyści z audytu energetycznego

Audyt energetyczny przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Obniżenie kosztów energii – audyt energetyczny pozwala zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić energię, co przekłada się na obniżenie kosztów energii.
 • Poprawa efektywności energetycznej – audyt energetyczny pozwala wprowadzić zmiany, które poprawią efektywność energetyczną budynku, co przyczyni się do ochrony środowiska.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości – budynki o wysokiej efektywności energetycznej są bardziej wartościowe na rynku nieruchomości.
 • Poprawa komfortu użytkowania – audyt energetyczny może przyczynić się do poprawy komfortu użytkowania budynku, np. poprzez poprawę wentylacji lub oświetlenia.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – audyt energetyczny może pomóc w identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń pożarowych lub innych zagrożeń związanych z użytkowaniem budynku.

Rozdział 6. Wybór odpowiedniego specjalisty do audytu energetycznego

Przed przystąpieniem do audytu warto dokładnie sprawdzić wybieranego specjalistę. Upewnij się, że ma odpowiednie doświadczenie i certyfikaty, które potwierdzają jego kwalifikacje. Możesz również poprosić o referencje od innych klientów, aby mieć pewność, że wybierasz sprawdzonego eksperta.

Kryteria wyboru specjalisty do audytu energetycznego:

 • Doświadczenie – sprawdź, ile lat specjalista ma doświadczenia w przeprowadzaniu audytów energetycznych.
 • Certyfikaty – sprawdź, czy specjalista posiada odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają jego kwalifikacje.
 • Referencje – poproś o referencje od innych klientów, którzy korzystali z usług danego specjalisty.

Rozdział 7. Korzyści finansowe z audytu energetycznego

Oszczędności wynikające z audytu energetycznego mogą być znaczące. Według badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, średnia roczna oszczędność energii w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków wynosi 20%. Oznacza to, że właściciele nieruchomości mogą zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie na rachunkach za energię.

Jak obliczyć oszczędności z audytu energetycznego:

Oszczędności z audytu energetycznego można obliczyć na podstawie następującego wzoru:

Oszczędności = (Zużycie energii przed audytem – Zużycie energii po audycie) * Koszt energii

Przykład:

Jeśli przed audytem energetycznym zużycie energii w budynku wynosiło 100 MWh, a po audycie zmniejszyło się do 80 MWh, a koszt energii wynosi 2 zł/MWh, to oszczędności z audytu wyniosą:

Oszczędności = (100 MWh – 80 MWh) * 2 zł/MWh = 4000 zł

Rozdział 8. Dofinansowanie audytu energetycznego

Właściciele nieruchomości mogą uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie audytu energetycznego. Dofinansowanie to może wynosić nawet 85% kosztów audytu. Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymagania dofinansowania:

 • Audyt musi zostać przeprowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty.
 • Wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony w terminie określonym w regulaminie dofinansowania.

Rozdział 9. Podsumowując

Audyt energetyczny to inwestycja, która się opłaca. Dzięki audytu możesz obniżyć koszty energii, poprawić efektywność energetyczną budynku i przyczynić się do ochrony środowiska.

Wnioski:

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza zużycia energii w budynku lub zakładzie. Jego celem jest identyfikacja obszarów, w których można zaoszczędzić energię, poprawić efektywność energetyczną i obniżyć koszty.

Audyt energetyczny może przynieść wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i środowiskowych. Do najważniejszych z nich należą:

 • Obniżenie kosztów energii – audyt energetyczny pozwala zidentyfikować obszary, w których można zaoszczędzić energię, co przekłada się na obniżenie rachunków za energię.
 • Poprawa efektywności energetycznej – audyt energetyczny pozwala wprowadzić zmiany, które poprawią efektywność energetyczną budynku, co przyczyni się do ochrony środowiska.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości – budynki o wysokiej efektywności energetycznej są bardziej wartościowe na rynku nieruchomości.
 • Poprawa komfortu użytkowania – audyt energetyczny może przyczynić się do poprawy komfortu użytkowania budynku, np. poprzez poprawę wentylacji lub oświetlenia.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa – audyt energetyczny może pomóc w identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń pożarowych lub innych zagrożeń związanych z użytkowaniem.

Specjaliści firmy BuildCompany oferują kompleksowe usługi audytów energetycznych w Kielcach. W ramach audytu wykonywane są następujące czynności:

 • Zbieranie danych – specjaliści zbierają dane dotyczące zużycia energii, charakterystyki budynku i instalacji.
 • Analiza danych – specjaliści analizują zebrane dane w celu zidentyfikowania obszarów, w których można zaoszczędzić energię.
 • Wizja lokalna – specjaliści przeprowadzają wizję lokalną, podczas której sprawdzają stan techniczny budynku i instalacji.
 • Raport z rekomendacjami – na podstawie zebranych danych tworzy się raport z rekomendacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej.

W przypadku usług BuildCompany audyt energetyczny przeprowadzany jest pod nadzorem specjalisty i właściciela budynku. Dzięki temu właściciel ma pełną kontrolę nad przebiegiem audytu i może w razie potrzeby wnieść swoje uwagi.

Korzyści płynące ze skorzystania z usług BuildCompany:

 • Kompleksowa usługa – audyt energetyczny wykonywany jest przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności.
 • Profesjonalne podejście – audyt wykonywany jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
 • Szczegółowy raport – raport z audytu zawiera szczegółowe informacje dotyczące możliwości oszczędności energii.
 • Indywidualne podejście – audyt dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Jeśli jesteś właścicielem budynku lub zakładu, warto rozważyć przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i środowiskowych.

FAQ często zadawane pytania:

Jaki jest koszt audytu energetycznego?

Koszt zależy od rodzaju budynku, jego wielkości i zakresu prac. W przypadku budynków mieszkalnych koszt audytu może wynosić od 1200 do 3000 zł.

Jak długo trwa audyt energetyczny?

Audyt energetyczny trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od rodzaju budynku i zakresu prac.

Kto może przeprowadzać audyty energetyczne?

Audyt energetyczny może przeprowadzić tylko osoba, która posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego?

Audyt energetyczny może przynieść wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i środowiskowych. Do najważniejszych z nich należą:
Obniżenie kosztów energii
Poprawa efektywności energetycznej
Zwiększenie wartości nieruchomości
Poprawa komfortu użytkowania
Zwiększenie bezpieczeństwa

Jakie informacje znajdują się w raporcie z audytu energetycznego?

Raport z audytu energetycznego zawiera następujące informacje:
Opis stanu technicznego budynku i instalacji
Identyfikacja obszarów, w których można zaoszczędzić energię
Rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej

Skontaktuj się już teraz!